Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp thị trường vàng

(NLĐO) – Ngân hàng Nhà nước đang đi những bước chuẩn bị để sẵn sàng phương án can thiệp, bình ổn thị trường vàng, nhất là vàng miếng SJC.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định 02/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung Quyết định 1623/QĐ-NHNN tháng 8-2012 về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Theo đó, Quyết định 02 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến thành phần tham gia Tổ giám sát gia công vàng miếng, và bổ sung trách nhiệm của một số đơn vị thuộc NHNN trong công tác tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng.

Cụ thể, Thống đốc NHNN ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ ký Quyết định thành lập Tổ giám sát của NHNN để giám sát việc gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định này.

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp thị trường vàng  - Ảnh 1.

Ngân hàng Nhà nước vừa có quyết định mới liên quan đến việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng SJC

Chi cục Quản trị tại TP HCM và Chi cục Phát hành Kho quỹ có trách nhiệm gửi danh sách cán bộ tham gia Tổ giám sát gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu của NHNN cho Vụ Kiểm toán nội bộ.

Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ quy định tại quyết định này, Quy chế giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của NHNN và Quy chế quản lý khuôn sản xuất vàng miếng, máy dập vàng miếng và giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu không phải của NHNN…

Vụ Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm làm đầu mối xây dựng và trình Thống đốc phê duyệt Quy chế giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của NHNN. Ban hành Quyết định thành lập Tổ giám sát gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu của NHNN. Xây dựng cơ chế giám sát, kiểm tra công tác giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC của Tổ giám sát hoạt động gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu của NHNN.

Quyết định 02 có hiệu lực thi hành kể từ 2-1-2024. Đây là động thái mới của NHNN trong việc triển khai các giải pháp nhằm bình ổn thị trường vàng, tăng nguồn cung vàng SJC cho thị trường.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, Phó thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú khẳng định trong các giải pháp quản lý thị trường vàng của NHNN, dù vàng SJC độc quyền hay cho nhiều thương hiệu vàng khác thì cũng phải bảo đảm mục tiêu vàng không để ảnh hưởng kinh tế vĩ mô. Nhà nước luôn tôn trọng quyền bảo quản, cất trữ vàng của người dân. NHNN không bảo hộ giá cả vàng miếng SJC, cũng không chấp nhận chênh lệch vàng SJC và thế giới tới 20 triệu đồng hoặc cùng là vàng 24K nhưng giá vàng SJC cao hơn các loại vàng khác hơn chục triệu đồng là không hợp lý…

//Chèn ads giữa bài
(runinit = window.runinit || []).push(function () {
//Nếu k chạy ads thì return
if (typeof _chkPrLink != ‘undefined’ && _chkPrLink)
return;

var adsId = ‘lmeadybm’;
var mutexAds = ”;
var content = $(‘[data-role=”content”]’);
if (content.length > 0) {
var childNodes = content[0].childNodes;
for (i = 0; i = 0) {
isPhotoOrVideo = true;
}
}

try {
if ((i >= childNodes.length / 2 – 1) && (i < childNodes.length / 2) && !isPhotoOrVideo) {
if (i <= childNodes.length – 3) {
childNode.after(htmlToElement(mutexAds));
arfAsync.push(adsId);
}
break;
}
}
catch (e) { }
}
}
});
function htmlToElement(html) {
var template = document.createElement('template');
template.innerHTML = html;
return template.content.firstChild;
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *