Total Video Converter 3.7.1 full key công cụ chuyển đổi video cực kỳ mạnh mẽ năm 2020

0
Rate this postLink setup:
Total Video Converter hỗ trợ tất cả các định dạng tập tin sau :
TVC chuyển đổi hầu hết các định dạng video:
Chuyển đổi từ Real Video Rmvb (.rm, .rmvb);
Chuyển đổi từ video MPEG4 (.mp4);
Chuyển đổi từ video 3gp (.3gp, 3g2);
Chuyển đổi từ video Game Psp (.psp);
Chuyển đổi từ video MPEG1 (.mpg, mpeg);
Chuyển đổi từ video MPEG2 PS (.mpg, mpeg, vob);
Chuyển đổi từ video MPEG2 TS (DVB Transport Stream);
Chuyển đổi từ video DIVX (.divx);
Chuyển đổi từ video Ms ASF (.asf, .wmv);
Chuyển đổi từ video Ms ASF (.asf, .wmv);
Chuyển đổi từ video Ms AVI (.avi);
Chuyển đổi từ Mac romedia Flash video FLV (.flv)
Chuyển đổi từ Apple Quicktime (.mov) video;
Chuyển đổi từ định dạng FLIC (.fli, .flc) video;
Chuyển đổi từ video Gif Animation (.gif);
Chuyển đổi từ video DV (.dv);
Chuyển đổi từ video Matroska (.mkv);
Chuyển đổi từ video ogm (.ogm);
Chuyển đổi từ định dạng video Dx9 Hiển thị trực tiếp có thể mở
Chuyển đổi định dạng âm thanh:
Chuyển đổi sang âm thanh từ âm thanh CD (.cda)
Chuyển đổi sang âm thanh từ âm thanh MPEG (.mp3, mp2)
Chuyển đổi sang âm thanh từ Ms WAV (.wav)
Chuyển đổi sang âm thanh từ Ms WMA (.wma)
Chuyển đổi âm thanh từ Real Audio (.ra)
Chuyển đổi âm thanh từ OGG (.ogg)
Chuyển đổi âm thanh từ audio (.amr) Amr
Chuyển đổi âm thanh từ AC3 (.ac3) *
Chuyển đổi sang audio từ định dạng SUN AU (.au) *
Chuyển đổi sang âm thanh từ Mac romedia Âm thanh nhúng Flash (.swf)
Chuyển đổi sang âm thanh từ Định dạng âm thanh Dx9 Trình chiếu trực tiếp có thể mở
Định dạng video trò chơi: Định dạng
công nghệ, được sử dụng trong một số trò chơi (.4xm)
Playstation STR
Id RoQ được sử dụng trong Quake III, Jedi Knight 2, các trò chơi máy tính khác
Định dạng được sử dụng trong các trò chơi máy tính Interplay khác nhau,
Định dạng Interplay MVE Multimedia được sử dụng trong trò chơi máy tính Origin’s Wing Commander III, Phim WC3
Được sử dụng trong nhiều trò chơi console Sega Saturn, Sega FILM / CPK
Multimedia định dạng được sử dụng trong trò chơi của Westwood Studios, Westwood Studios VQA / AUD
Được sử dụng trong Quake II, Id Cinematic (.cin)
Được sử dụng trong trò chơi Sierra CD-ROM, Sierra VMD
Được sử dụng trong trò chơi Sierra Online, tệp .sol
Electronic Arts Multimedia, Matroska
Được sử dụng trong các trò chơi EA khác nhau; các tệp có phần mở rộng như định dạng WVE và UV2
Nullsoft Video (NSV)
Total Video Converter hỗ trợ tạo ra các định dạng tệp sau:
Video Formats Converter:
Chuyển đổi video sang MPEG4 (.mp4)
Chuyển đổi video sang 3gp (.3gp, 3g2)
Chuyển đổi video sang Game Psp (.psp)
Chuyển đổi video sang MPEG1 (.mpg, mpeg)
Chuyển đổi video sang NTSC, PAL DVD mpeg và Ghi sang đĩa DVD
Chuyển đổi video sang NTSC, PAL SVCD mpeg và Ghi vào đĩa SVCD
Chuyển đổi video sang NTSC, PAL VCD mpeg và Ghi vào đĩa VCD
Chuyển đổi video sang Ms Mpeg4 AVI (.avi)
Chuyển đổi video sang Divx AVI (.avi)
Chuyển đổi video sang Xvid AVI (.avi)
Chuyển đổi video sang H264 AVI (.avi)
Chuyển đổi video sang Mjpeg AVI (.avi)
Chuyển đổi video sang HuffYUV AVI (.avi)
Chuyển đổi video sang Video Swf ( .swf)
Chuyển đổi video sang Flv Video (.flv)
Chuyển đổi video sang Gif Animation (.gif)
Chuyển đổi video sang Mpeg4 Mov (.mov)
Chuyển đổi video sang Apple Quicktime (.mov)
Chuyển đổi video sang DV (.dv)
Chuyển đổi video sang WMV (. wmv)
Chuyển đổi video sang HD Mpeg TS (.ts)
Chuyển đổi video sang ASF (.asf)
Audio Formats Converter:
Chuyển đổi sang âm thanh MPEG audio (.mp3, mp2);
Chuyển đổi sang âm thanh Ms WAV (.wav);
Chuyển đổi sang âm thanh Ms WMA (.wma);
Chuyển đổi sang âm thanh OGG (.ogg);
Chuyển đổi sang âm thanh Amr audio (.amr);
Chuyển đổi sang âm thanh AC3 (.ac3);
Chuyển đổi sang âm thanh định dạng SUN AU (.au);
Chuyển đổi sang âm thanh m4a (mp4 audio);
Chuyển đổi sang âm thanh aac (aac audio);
Chuyển đổi sang âm thanh mmf (mmf audio);
Chuyển đổi sang âm thanh Flac (âm thanh flac);

Tag: tải phần mềm total video converter, [vid_tags]

Xem thêm: https://thủthuậtpc.vn/category/review

Nguồn: https://thủthuậtpc.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *